Privacybeleid

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Jazzdance Wageningen (hierna: “Jazzdance”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Jazzdance, Diedenweg 23, 6703 GS Wageningen, 0317-421604, KvK 41051791
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via info@jazzdance.nl of telefoonnummer 0317-421604

2. Welke gegevens verwerkt Jazzdance en voor welk doel
2.1In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum
            b) adresgegevens
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
2.2Jazzdance verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele      opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Jazzdance,
c)je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Jazzdance en je te informeren over de ontwikkelingen van Jazzdance.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Jazzdance gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Jazzdance.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmelding aan de ledenadministratie.


3. Bewaartermijnen

Jazzdance verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft  Jazzdance passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt  Jazzdance geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1Via de ledenadministratie van Jazzdance kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Jazzdance zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3Indien je klachten hebt over de wijze waarop Jazzdance je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@jazzdance.nl


6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.